آموزشگاه موسیقی پایور یزد
                        -- اخبار --

کنسرت ها
1372
میبد
کنسرت پژوهشی ، دانشگاه آزاد - محمود جعفری
1
1373
میبد
کنسرت به یاد صبا ، دانشگاه آزاد - محمود جعفری
2
1374
یزد
کنسرت گروه درویش به سرپرستی استاد رضا شفیعیان (مدیر برنامه : محمود جعفری)
3
1376
یونان
کنسرت موسیقی سنتی با اجرای سنتور محمود جعفری
4
1376
قبرس
کنسرت موسیقی سنتی با اجرای سنتور محمود جعفری
5
1378
ارمنستان
کنسرت گروه فارغ التحصیلان موسیقی به سرپرستی محمود جعفری
6
1379
یزد
کنسرت گروه درویش به سرپرستی استاد رضا شفیعیان (مدیر برنامه : محمود جعفری)
7
1381
یزد
کنسرت گروه پایور به سرپرستی محمود جعفری (بزرگداشت استاد فرامز پایور)
8
1384
تهران
کنسرت گروه پایور به سرپرستی محمود جعفری
9
1385
یزد
کنسرت گروه درویش به سرپرستی استاد رضا شفیعیان (مدیر برنامه : محمود جعفری)
10
1386
یزد
اولین جشواره موسیقی آموزشگاه پایور
11
1387
یزد
دومین جشواره موسیقی آموزشگاه پایور
12
1388
یزد
تکنوازی و تک خوانی با اجرای سنتور محمود جعفری و آواز بهرام سارنگ
13
1388
یزد
اجرای سه نوازی سنتور خردسالان در حضور هنرمندانی از ژاپن
14
1389
یزد
سومین جشواره موسیقی آموزشگاه پایور
15
1389
یزد
کنسرت گروه پایور 2 به سرپرستی محمود جعفری (بزرگداشت استاد فرامز پایور)
16
1389
یزد
کنسرت گروه درویش به سرپرستی استاد رضا شفیعیان (بزرگداشت استاد فرامز پایور)
17
1389
گلپایگان
کنسرت گروه فراز به سرپرستی محمود جعفری (به یاد استاد فرامز پایور)
18
1389
گلپایگان
کنسرت گروه فراز به سرپرستی محمود جعفری (به یاد استاد پرویز مشکاتیان
19
1390
یزد
چهارمین جشنواره موسیقی آموزشگاه پایور
20
1391
یزد
کنسرت گروه فراز به سرپرستی محمود جعفری (بزرگداشت پرویز مشکاتیان)
21
1392
یزد
کنسرت گروه فراز به سرپرستی محمود جعفری
22
1392
یزد
کنسرت گروه درویش به سرپرستی استاد رضا شفیعیان (هم نوازی و نک نوازی)
23
1392
تهران
اجرای تکنوازی سنتور (نجمه جعفری به نمایندگی از آموزشگاه پایور)
24
1392
تهران
بزرگداشت بهرام سارنگ (اجرای تکنوازی سنتور نجمه جعفری)
25