آموزشگاه موسیقی پایور یزد
                        -- اخبار --

آموزش
بر مبناي مكتب استاد فرامرز پايور به همراه ارائه آثار آهنگسازان بزرگ موسيقي كشور (قديم و نوين ) همچنین ارایه سه شیوه نوازندگی سنتور .

شيوه آموزش
سه دوره مقدماتي 1، 2 و 3 براي رده سني 6 تا 10 سال (تنظيم ابداعي ، محمود جعفري)
دو دوره مقدماتي 1 و 2 براي رده سني 10 تا 14 سال
دو دوره مقدماتي 1 و 2 براي رده سني 15 سال به بالا