آموزشگاه موسیقی پایور یزد
                        -- اخبار --

آثار مکتوب
محمود جعفری
نگامه(رازساز1) ، انتشار 1393
-1
محمود جعفری
نگامه(رازساز2) ، در دست انتشار
-2
محمود جعفری
کویینتت سنتور، انتشار 1394
-3
محمود جعفری
از پامشا تا نجمه ، در دست انتشار
-4
محمود جعفری
از سنتور تا شفیعیان ، در دست انتشار
-5
محمود جعفری
سه هزار نکته در موسیقی ، در دست انتشار
-6
محمود جعفری
آنچه لازم است از موسیقی بدانیم ، در دست انتشار
-7
محمود جعفری
شناخت موسیقی ایرانی و نیم نگاهی به آکورد شناسی آن ، در دست انتشار
-8
محمود جعفری
تجزیه و تحلیلی از موسیقی قدیم ایران وگذری بر موسیقی قومی(مناطق) ، در دست انتشار
-9
محمود جعفری
معرفی جامع سنتور نوازان ایران همراه با آثار، در دست انتشار
-10
محمود جعفری
شناخت وهویت موسیقی غرب و مروری بر موسیقی اقوام و ملل ، در دست انتشار
-11
محمود جعفری
معرفی و زندگینامه موسیقیدانان غرب همراه با آثار، در دست انتشار ، در دست انتشار
-12

آثار صوتی
اولین cd تکنوازی سنتور توسط جوانترین نوازنده حرفه ای سنتور کشور(نجمه جعفری)، در دست انتشار(عرضه در سال 1394)

آثار تصویری
اجرای چهار جشنواره استانی و کنسرت های مختلف در کشور