آموزشگاه موسیقی پایور یزد
                        -- اخبار --


سیده مریم گلسرخی زاده (متولد 1369، سیدنی). وی دارای مدرک کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری است.
از سال 1389 وارد عرصه موسیقی شد و شیوه دف نوازی و دایره را نزد آقای باقری آموخت و برای بهره وری بیشتر و تکمیل دایره نزد آقای نجمی مشق گرفت.
سپس از محضر آقای احمدی بهره برد و دوره عالی دف نوازی را به پایان رسانید.

• از فعالیت های هنری وی همکاری با گروه آراس و کسب رتبه سوم کشوری در بخش گروه نوازی کوبه ای در چهارمین جشنواره سراسری دف نوای رحمت و کسب رتبه اول استانی در بخش گروه نوازی کوبه ای در نخستین جشنواره موسیقی سنتی جوان استان یزد و شرکت در اولین جشنواره موسیقی آوای کویر و هشتمین جشنواره سراسری بیت و حیران.
• کسب رتبه سوم استانی در بخش تکنوازی دف در نخستین جشنواره موسیقی سنتی جوان استان یزد.