آموزشگاه موسیقی پایور یزد
                        -- اخبار --

آثار قابل تدریس
   سنتور
    تار و سه تار
    پیانو
    ارگ
    ویلن ایرانی
    ویلن کلاسیک
    گیتار
    تنبک
    دف
    نی
    تئوری موسیقی
    آشنایی با موسیقی غربی
    هارمونی
    وزن خوانی
    سلفز
    ریتم
    موسیقی کودک و ...